Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Tornaľa

Aktuality mesta Tornaľa

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA INFORMUJE

Vážení občania,
Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky!
Niek ...viac...


 

Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a terénneho pracovníka (TP)

Mestský úrad Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 16. mája 2016 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Tornali, Mierová 14.

viac...


 

Dotazník o sociálnych službách v meste Tornaľa

Vážení obyvatelia mesta Tornaľa, mesto Tornaľa v záujme skvalitnenia sociálnych služieb a iných služieb, ktoré sú určené občanom mesta pripravuje aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb. Z uvedeného dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou a spoluprácu a o vyplnenie tohto dotazníka.

viac...


 

Oznámenie Štatistického úradu SR

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2015 (EU SILC 2005-2015). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností.

viac...


 

Množstvový zber drobného stavebného odpadu

Mesto Tornaľa informuje občanov mesta, že v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa povinne zavádza množstvový zber Drobného stavebného odpadu. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Poplatok je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení č. 11/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 0,05 €/kg. Poplatok sa platí v hotovosti na zbernom dvore. Zberný dvor sa nachádza na ul. Cintorínskej v areáli Mestských služieb mesta.

viac...


 

Jarný jarmok

Oznámenie

Mesto Tornaľa organizuje  na Hlavnom námestí v Tornali dňa 20. mája 2016 „Jarný jarmok“

    Srdečne Vás pozývame na tento jarmok a zároveň Vám oznamujeme, že prihlášky je možné doručovať do 16.05.2016 !

viac...


 

Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej v snahe zabrániť nezákonnej činnosti - požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov žiada všetkých občanov o dodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o požiarnej prevencii“).

    Na území okresu Revúca bolo v roku 2015 zaznamenaných 37 požiarov v prírodnom prostredí, pri ktorých vznikla priama škoda vo výške 3 260 eur. Príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov. Aj touto cestou žiadame všetkých občanov, aby dodržiavali nasledovné zákazy a upozornenia:

viac...


 

Modernizácia verejného osvetlenia mesta Tornaľa

Hlavným cieľom projektu je modernizácia sústavy verejného osvetlenia mesta Tornaľa pre zabezpečenie zlepšenia stavu verejného osvetlenia a zvýšenie in ...viac...


 

Pokyn na triedenie plastov do vriec a plán zberu plastov

Do žltých vriec vhadzovať:
PET flaše od nápojov zošliapnuté PET flaše od jedlých olejov Plastové flaše od umývacích a čistiacich prostri ...viac...


 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2016

Logo firmy BrantnerFirma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 5.1., 2.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 12.7., 2.8., 6.9., 4.10., 8.11., 6.12., na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

viac...


 

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

dnes je: 4.5.2016

meniny má: Florián

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Sládkovičova 1

ďalšie dni

Sobota 7.5.
Lekáreň Azaela
Škultétyho ul.
Nedeľa 8.5.
Lekáreň Dr. Max
Sládkovičova 1
Pondelok 9.5. - 15.5.
Lekáreň U Ondreja
Poštová ul.
webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka