Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Tornaľa

Aktuality mesta Tornaľa

Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej

     V snahe zabrániť nežiaducim požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov obraciame sa na všetkých občanov so žiadosťou o dodržanie nasledovných povinností vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“ ) a v znení neskorších predpisov ( ďalej len „vyhláška o požiarnej prevencii“ ).

viac...


 

Oznam platiteľom miestnych daní a poplatkov

Mesto Tornaľa oznamuje platiteľom miestnych daní a poplatkov, že od roku 2015 k Rozhodnutiam o vyrubení daní  (napr. daň z nehnuteľností, pes ...) a Rozhodnutiam o vyrubení poplatku (komunálny odpad) nebudú priložené poštové poukážky. Tieto dane a poplatky bude možné uhradiť priamo v OTP Banke, prevodom na účet, alebo v hotovosti  v pokladni  Mestského úradu  bez manipulačného poplatku.  Pri platbe v pokladni Mestského úradu je potrebné zo sebou doniesť rozhodnutie o vyrubení jednotlivých daní a poplatkov, kde zamestnanci z rozhodnutia načítajú čiarový kód, čo prispeje k urýchleniu samotného procesu platby.

viac...


 

Výzva na delegovanie členov rady školy

Mesto Tornaľa zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje  VÝZVU  na voľby členov rady školy pri Základnej škole Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierová 45, Tornaľa.

viac...


 

Zásady protipožiarnej bezpečnosti vo vykurovacom období

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej bbsluhy, o čom nás každoročne presviedča štatistika požiarovosti. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej zaevidovalo v minulej vykurovacej sezóne v okrese Revúca 10 prípadov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody vo výške 7 723 €, kde nedošlo k zraneniu ani usmrteniu osôb. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo vznietenie sadzí v komíne z dôvodu nevykonávania pravidelnej kontroly a čistenia komína (v 7 prípadoch).

viac...


 

Kultúra a šport

29.3.2015   15:00

Majstrovský futbalový zápas - V. liga skupina D

FKM TORNAĽA - 1. FK BUZITKA


 

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

dnes je: 29.3.2015

meniny má: Miroslav

webygroup

Magyar verzió

4461593

29.3.2015
Úvodná stránka