Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Tornaľa

Aktuality mesta Tornaľa

Ponuka prenájmu nebytových priestorov na plážovom kúpalisku v Tornali

Mestské služby mesta,  Mierová 14,  982 01 Tornaľa ponúkajú prenájom nebytových priestorov na plážovom kúpalisku v Tornali na letnú sezónu 2016:
...viac...


 

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA INFORMUJE

Vážení občania,
Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky!
Niek ...viac...


 

Dotazník o sociálnych službách v meste Tornaľa

Vážení obyvatelia mesta Tornaľa, mesto Tornaľa v záujme skvalitnenia sociálnych služieb a iných služieb, ktoré sú určené občanom mesta pripravuje aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb. Z uvedeného dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou a spoluprácu a o vyplnenie tohto dotazníka.

viac...


 

Množstvový zber drobného stavebného odpadu

Mesto Tornaľa informuje občanov mesta, že v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa povinne zavádza množstvový zber Drobného stavebného odpadu. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Poplatok je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení č. 11/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 0,05 €/kg. Poplatok sa platí v hotovosti na zbernom dvore. Zberný dvor sa nachádza na ul. Cintorínskej v areáli Mestských služieb mesta.

viac...


 

Rozširovanie kamerového systému mesta Tornaľa

Vážení občania,
Mesto Tornaľa oznamuje občanom, že v záujme zvyšovania kvality života a bezpečnosti v meste v rámci rozširovania kamerového sys ...viac...


 

Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej v snahe zabrániť nezákonnej činnosti - požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov žiada všetkých občanov o dodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o požiarnej prevencii“).

    Na území okresu Revúca bolo v roku 2015 zaznamenaných 37 požiarov v prírodnom prostredí, pri ktorých vznikla priama škoda vo výške 3 260 eur. Príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov. Aj touto cestou žiadame všetkých občanov, aby dodržiavali nasledovné zákazy a upozornenia:

viac...


 

Modernizácia verejného osvetlenia mesta Tornaľa

Hlavným cieľom projektu je modernizácia sústavy verejného osvetlenia mesta Tornaľa pre zabezpečenie zlepšenia stavu verejného osvetlenia a zvýšenie in ...viac...


 

Pokyn na triedenie plastov do vriec a plán zberu plastov

Do žltých vriec vhadzovať:
PET flaše od nápojov zošliapnuté PET flaše od jedlých olejov Plastové flaše od umývacích a čistiacich prostri ...viac...


 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2016

Logo firmy BrantnerFirma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 5.1., 2.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 12.7., 2.8., 6.9., 4.10., 8.11., 6.12., na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

viac...


 

dnes je: 26.5.2016

meniny má: Dušan

Dnes má službu:

Lekáreň Azaela
Škultétyho ul.

ďalšie dni

Pondelok 30.5. - 31.5.
Lekáreň Dr. Max
Sládkovičova 1

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka