Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Tornaľa

Aktuality mesta Tornaľa

Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ P.J.Šafárika je otvorené aj pre širokú verejnosť

Vážení občania,

Mestské služby Mesta Tornaľa oznamujú, že multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy Pavla Jozefa Šafárika na Škultétyho ulici je otvorené aj pre širokú verejnosť. V dobe mimo vyučovania si tu môžete zahrať basketbal, streetball, volejbal, hádzanú, tenis, nohejbal a futbal. Záujemcovia si môžu dojednať termín denne od 8,00 do 16,00 hodiny u správcu ihriska v areáli ZŠ P. J. Šafárika.

viac...


 

Jarný jarmok

Mesto Tornaľa organizuje na Hlavnom námestí v Tornali dňa 22. mája 2015 „Jarný jarmok “ Srdečne Vás pozývame na tento jarmok a zároveň Vám oznamujeme, že prihlášky je možné doručovať do 15.05.2015 !

viac...


 

Oznámenie Štatistického úradu SR

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2014 (EU SILC 2005-2014). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností.

viac...


 

Oznámenie o zahájení stavebného konania – zmeny stavby pred jej dokončením a pozvanie na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním – verejnou vyhláškou

Oznámenie o zahájení stavebného konania verejnou vyhláškou

Stavebník: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  IČO: 36056006 podal dňa 06.02.2015 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie zmeny stavebného povolenia na vodnú stavbu: „Kanalizácia a ČOV Tornaľa“ na pozemku parc. č. KN-C 566/38, KN-E 5944/2, 5949/2, 5981/53, 1141 v k.ú. Včelince. Zaplatením správneho poplatku  dňa 16.02.2015 bolo zahájené konania o zmene stavby pred jej dokončením: „Aglomerácia Tornaľa ČOV“.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy oznamuje začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.04.2015 (štvrtok) o 10.00 hodine so stretnutím na Okresnom úrade Rimavská Sobota, odbore starostlivosti o životné prostredie, ul. Hostinského č.4, v zasadacej miestnosti č.10

viac...


 

Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej

     V snahe zabrániť nežiaducim požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov obraciame sa na všetkých občanov so žiadosťou o dodržanie nasledovných povinností vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“ ) a v znení neskorších predpisov ( ďalej len „vyhláška o požiarnej prevencii“ ).

viac...


 

Oznam platiteľom miestnych daní a poplatkov

Mesto Tornaľa oznamuje platiteľom miestnych daní a poplatkov, že od roku 2015 k Rozhodnutiam o vyrubení daní  (napr. daň z nehnuteľností, pes ...) a Rozhodnutiam o vyrubení poplatku (komunálny odpad) nebudú priložené poštové poukážky. Tieto dane a poplatky bude možné uhradiť priamo v OTP Banke, prevodom na účet, alebo v hotovosti  v pokladni  Mestského úradu  bez manipulačného poplatku.  Pri platbe v pokladni Mestského úradu je potrebné zo sebou doniesť rozhodnutie o vyrubení jednotlivých daní a poplatkov, kde zamestnanci z rozhodnutia načítajú čiarový kód, čo prispeje k urýchleniu samotného procesu platby.

viac...


 

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

dnes je: 19.4.2015

meniny má: Jela

webygroup

Magyar verzió

4528267

19.4.2015
Úvodná stránka