Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Tornaľa

Aktuality mesta Tornaľa

Pozvánka na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v platnom znení zvolávam neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali na deň 5. marca 2015 (štvrtok) od 13,00  hod. do malej zasadačky mestského kultúrneho strediska v Tornali.

viac...


 

Oznam platiteľom miestnych daní a poplatkov

Mesto Tornaľa oznamuje platiteľom miestnych daní a poplatkov, že od roku 2015 k Rozhodnutiam o vyrubení daní  (napr. daň z nehnuteľností, pes ...) a Rozhodnutiam o vyrubení poplatku (komunálny odpad) nebudú priložené poštové poukážky. Tieto dane a poplatky bude možné uhradiť priamo v OTP Banke, prevodom na účet, alebo v hotovosti  v pokladni  Mestského úradu  bez manipulačného poplatku.  Pri platbe v pokladni Mestského úradu je potrebné zo sebou doniesť rozhodnutie o vyrubení jednotlivých daní a poplatkov, kde zamestnanci z rozhodnutia načítajú čiarový kód, čo prispeje k urýchleniu samotného procesu platby.

viac...


 

Výzva na delegovanie členov rady školy

Mesto Tornaľa zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje   VÝZVU   na voľby členov rady školy pri Materskej škole, Školská 4, Tornaľa.

viac...


 

Výzva na delegovanie členov rady školy

Mesto Tornaľa zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje  VÝZVU  na voľby členov rady školy pri Základnej škole Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierová 45, Tornaľa.

viac...


 

Gemerská kvapka krvi - Pozvánka

Klub darcov krvi v Tornali a MÚ v Tornali, v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR – stredisko v Banskej Bystrici, pozývajú každého, kto je ochotný darovať bezplatne krv môže tak urobiť počas Gemerskej kvapky krvi PRI PRÍLEŽITOSTI MDŽ, ktorá sa uskutoční na 1. posch. v Mestskom kultúrnom Stredisku v Tornali, na Hlavnom námestí v čase od 08. 00 hod. do 11.00 hod. dňa 9. marca 2015 /pondelok/.

viac...


 

Zásady protipožiarnej bezpečnosti vo vykurovacom období

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej bbsluhy, o čom nás každoročne presviedča štatistika požiarovosti. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej zaevidovalo v minulej vykurovacej sezóne v okrese Revúca 10 prípadov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody vo výške 7 723 €, kde nedošlo k zraneniu ani usmrteniu osôb. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo vznietenie sadzí v komíne z dôvodu nevykonávania pravidelnej kontroly a čistenia komína (v 7 prípadoch).

viac...


 

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

dnes je: 6.3.2015

meniny má: Radoslav, Radoslava

webygroup

Magyar verzió

4363988

5.3.2015
Úvodná stránka