Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Tornaľa

Aktuality mesta Tornaľa

V Tornali podpísali Memorandum o podpore regiónov s vysokou nezamestnanosťou

Daňové a odvodové zvýhodnenie podnikania, budovanie cestnej a lokálnej infraštruktúry či podpora zamestnávania patria k viacerým bodom Memoranda, ktor ...viac...


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

  Mesto Tornaľa, ako príslušný špeciálny stavebný úrad  v zmysle § 2 zák. č. 416/2001  o prechode niektorých  pôsobností  z orgánov  štátnej  správy  na  obce,  v   zmysle  § 120  zákona  č. 50/1976  Zb. o  územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku ( stavebný zákon )  a podľa  § 3a   zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) [úplné znenie: zák. č. 534/2003 Z.z.]  v znení neskorších predpisov a  na  základe  § 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v súlade  s ustanovením § 61 ods. 4  stavebného zákona oznamuje  začatie  stavebného konania  známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, súčasne  n a r i a ď u j e  ústne konanie spojené s miestnym šetrením na deň 15. júla 2015 o  9. 00 hod. za účelom prejednania žiadosti navrhovateľa Mestský úrad, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, zo dňa 23.6.2015 o vydanie stavebného  povolenia na  súbor stavieb ...

viac...


 

Otvorenie plážového kúpaliska v Tornali

Mesto Tornaľa a Mestské služby mesta oznamujú, že plážové kúpalisko v Tornali  je otvorené od  13.6.2015.

viac...


 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI

Logo firmy BrantnerFirma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 2. júna, 7. júla, 4. augusta, 8. septembra, 6. októbra, 3. novembra, 8. decembra, na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

viac...


 

Informácie pre našich dodávateľov o elektronickom trhovisku

Oznamujeme právnickým a fyzickým osobám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebný ...viac...


 

Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ P.J.Šafárika je otvorené aj pre širokú verejnosť

Vážení občania,

Mestské služby Mesta Tornaľa oznamujú, že multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy Pavla Jozefa Šafárika na Škultétyho ulici je otvorené aj pre širokú verejnosť. V dobe mimo vyučovania si tu môžete zahrať basketbal, streetball, volejbal, hádzanú, tenis, nohejbal a futbal. Záujemcovia si môžu dojednať termín denne od 8,00 do 16,00 hodiny u správcu ihriska v areáli ZŠ P. J. Šafárika.

viac...


 

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

dnes je: 6.7.2015

meniny má: Patrik, Patrícia

webygroup

Magyar verzió

4892413

6.7.2015
Úvodná stránka