Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Tornaľa

Aktuality mesta Tornaľa

Tradičný jarmok v rámci Dní mesta

Mesto Tornaľa organizuje  na Hlavnom námestí v Tornali dňa
06. októbra 2016
„Tradičný jarmok v rámci Dní mesta“
 
         ...viac...


 

Posledná splátka poplatku za zber komunálneho odpadu

Vážení občania,
Mestský úrad v Tornali upozorňuje občanov - platiteľov dane na dodržanie termínu splatnosti poslednej splátky poplatku za zber ...viac...


 

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta RIADITEĽ/KA Materskej školy – Óvoda, Pri Majeri 1269/27, Tornaľa

MESTO TORNAĽA  zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a  § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5   zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta RIADITEĽ/KA Materskej školy – Óvoda, Pri Majeri 1269/27, Tornaľa s predpokladaným nástupom  od 01.10.2016 alebo podľa dohody

viac...


 

Výzva na voľby členov rady školy pri Základnej škole Pavla Jozefa Šafárika

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých z ...viac...


 

Výzva na voľby členov rady školy pri Materskej škole Pri Majeri

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých z ...viac...


 

V Ý Z V A

Vážení občania Mesta Tornaľa,
v zmysle § 36 Druhej hlavy Štatútu Mesta Tornaľa Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochv ...viac...


 

Otvorenie plážového kúpaliska v Tornali

Mesto Tornaľa a Mestské služby mesta oznamujú, že plážové kúpalisko v Tornali je otvorené od 11.06.2016.

viac...


 

Lekárska služba prvej pomoci

Vážení občania,
Poliklinika Tornaľa Vám oznamuje, že od 1. júna 2016 Lekárska služba prvej pomoci (na Mierovej ulici) bude poskytovať zdravotnú ...viac...


 

Množstvový zber drobného stavebného odpadu

Mesto Tornaľa informuje občanov mesta, že v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa povinne zavádza množstvový zber Drobného stavebného odpadu. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Poplatok je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení č. 11/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 0,05 €/kg. Poplatok sa platí v hotovosti na zbernom dvore. Zberný dvor sa nachádza na ul. Cintorínskej v areáli Mestských služieb mesta.

viac...


 

Pokyn na triedenie plastov do vriec a plán zberu plastov

Do žltých vriec vhadzovať:
PET flaše od nápojov zošliapnuté PET flaše od jedlých olejov Plastové flaše od umývacích a čistiacich prostri ...viac...


 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2016

Logo firmy BrantnerFirma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 5.1., 2.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 12.7., 2.8., 6.9., 4.10., 8.11., 6.12., na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

viac...


 

dnes je: 31.8.2016

meniny má: Nora

Dnes má službu:

Lekáreň U Ondreja
Poštová ul.

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka