Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Tornaľa

Aktuality mesta Tornaľa

Dotácie z rozpočtu mesta Tornaľa

Mesto Tornaľa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa, § 5 Postup pri rozdeľovaní dotácií z rozpočtu mesta a kompetencie pri schvaľovaní dotácií ods. 1 oznamuje záujemcom možnosť získať dotáciu z rozpočtu mesta Tornaľa. Žiadosť na nasledujúci kalendárny rok je potrebné podať prostredníctvom podateľne MsÚ v termíne do 31. októbra 2015.

Žiadosť nájdete na www stránke mesta v časti Tlačivá. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté v pracovných dňoch, počas pracovnej doby, osobne na MsÚ v kancelárii č. 15 alebo telefonicky na č.t. 047/5511110.

viac...


 

Výzva na voľby členov rady školy

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zá ...viac...


 

Upozornenie pre seniorov

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici UPOZOR)NUJE OBČANOV

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný alebo známy.  Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú, že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze a preto posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.

viac...


 

Výzva

Vážení občania Mesta Tornaľa,
v zmysle § 36 Druhej hlavy Štatútu Mesta Tornaľa Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochv ...viac...


 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI

Logo firmy BrantnerFirma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch: 2. júna, 7. júla, 4. augusta, 8. septembra, 6. októbra, 3. novembra, 8. decembra, na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

viac...


 

Informácie pre našich dodávateľov o elektronickom trhovisku

Oznamujeme právnickým a fyzickým osobám, ktoré sa budú chcieť zúčastniť procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebný ...viac...


 

Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ P.J.Šafárika je otvorené aj pre širokú verejnosť

Vážení občania,

Mestské služby Mesta Tornaľa oznamujú, že multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy Pavla Jozefa Šafárika na Škultétyho ulici je otvorené aj pre širokú verejnosť. V dobe mimo vyučovania si tu môžete zahrať basketbal, streetball, volejbal, hádzanú, tenis, nohejbal a futbal. Záujemcovia si môžu dojednať termín denne od 8,00 do 16,00 hodiny u správcu ihriska v areáli ZŠ P. J. Šafárika.

viac...


 

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

dnes je: 31.8.2015

meniny má: Nora

webygroup

Magyar verzió

5399774

31.8.2015
Úvodná stránka