Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Tornaľa

Aktuality mesta Tornaľa

Výberové konanie

M E S T O    T O R N A Ľ A   zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi vyhlasuje podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Vedúci príspevkovej organizácie mesta Tornaľa  -  MESTSKÉ SLUŽBY MESTA 

viac...


 

DANE A MIESTNE POPLATKY PRE ROK 2015

Vážení občania, od 1.1.2015 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2014. Sadzby miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa nemenia resp. len v nepatrnej miere a pre daňovníkov vyplýva len povinnosť v roku 2015 podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností v prípade zmien uskutočnených v roku 2014 (nákup alebo predaj nehnuteľností) v termíne do 31. januára 2015.

viac...


 

Zásady protipožiarnej bezpečnosti vo vykurovacom období

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej bbsluhy, o čom nás každoročne presviedča štatistika požiarovosti. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej zaevidovalo v minulej vykurovacej sezóne v okrese Revúca 10 prípadov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody vo výške 7 723 €, kde nedošlo k zraneniu ani usmrteniu osôb. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo vznietenie sadzí v komíne z dôvodu nevykonávania pravidelnej kontroly a čistenia komína (v 7 prípadoch).

viac...


 

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

dnes je: 26.1.2015

meniny má: Tamara

webygroup

Magyar verzió

4131035

26.1.2015
Úvodná stránka