Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Tornaža

Aktuality mesta Tornaža

Pozvánka na neplánované zasadnutie Mestského zastupitežstva v Tornali

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. , neplánované zas ...viac...


 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podža § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej st ...viac...


 

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Mesto Tornaža, Mierová 14, 982 01 Tornaža vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).
Výberov ...viac...


 

Vypažovanie trávy a suchých porastov

V á ž e n í    o b č a n i a
     Okresné riaditežstvo Hasičského a záchranného v Revúcej v snahe zabráni nezákonnej činnosti - požiarom v prí ...viac...


 

Oznámenie o výške poplatku za uloženie KO na skládku

  Mesto Tornaža v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environm ...viac...


 

Výzva na vožby členov rady školy

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých z ...viac...


 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonáva pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovos (vyplácané nad 200 kg) v týchto dň ...viac...


 

Oznam Regionálnej veterinárnej potravinovej správy Rimavská Sobota

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota ( ďalej len RVPS Rimavská Sobota), Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veter ...viac...


 

Informácia ohžadom povinnosti fyzických a právnických osôb pri plánovaní geologických prác na území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov

Inšpektorát kúpežov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „inšpektorát") ako dozorný orgán podža zákona č. 538/2005 Z. ...viac...


 

Výstavba autobusovej stanice v Tornali

Mestský úrad v Tornali v súvislosti s prípravou projektu „Výstavba autobusovej stanice v Tornali“ informuje verejnos, že od 18.12.2017 na vecne a mie ...viac...


 

Oznámenie o uskutočnení verejných podujatí

  Vážení usporiadatelia kultúrnych a iných verejných podujatí na území mesta Tornaža, prosíme, aby ste Mesto Tornaža informovali o konaní takýchto pod ...viac...


 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víazoslav, Klaudius

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva požnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka