Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ZŠ P. J. Šafárika

Základná škola Pavla Jozefa Šafárika

Adresa: Ul. Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa

Kontakty na školu: https://zstornala.edupage.org/
e-mail:    skola@zstornala.edu.sk
Telefón: riaditeľ 047/5522367, 0908 304 193, e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com
                zástupkyne 047/5011264
                školská jedáleň: 047/5011263
                hospodárka, fax: 047/5524585

Riaditeľ školy: Mgr. Henrieta Balogová

Devätnásťtriedna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským s právnou subjektivitou.

Zameranie a aktivity:
Naša škola patrí k najväčším v okrese Revúca. Je to škola mestského typu s vysokým podielom dochádzajúcich žiakov z okolitých obcí.  Nachádza sa na národnostne zmiešanom území s vysokým podielom obyvateľov maďarskej národnosti. Ročne vykazujeme úbytok žiakov  spôsobený znižujúcou sa pôrodnosťou a zlou ekonomickou situáciou regiónu .
 

Poslanie školy

Sme škola, ktorá:

 • poskytuje základné vzdelanie pre štúdium na strednú školu tvorivo-humanistickým prístupom,
 • sa zameriava na posilňovanie úcty k ľudským právam, k starším, k rodičom, národným hodnotám, rodnému jazyku,
 • vychováva a vzdeláva žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie,
 • je názoru, že sa v živote vedia viac uplatniť tvoriví ľudia
 • chce, aby žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní ďalej študovať a tvorivo žiť,
 • tradične dosahuje dobré výsledky v súťažiach v okresnom, regionálnom a krajskom meradle.

Hodnoty:

 • sloboda a zodpovednosť
 • hodnota, dôstojnosť a identita každého žiaka – uznanie individuálnych rozdielov medzi žiakmi
 • dôvera v rast žiaka
 • učenie sa aktívnou činnosťou

Vízia školy

„Kvalitná škola, dobrý učiteľ, šťastné dieťa, spokojný rodič.“

 

Snahou školy bude dosiahnuť vo vzdelávaní a výchove žiakov také výsledky, ktoré sa čo najviac priblížia ideálom Milénia:

 • dobrý, čestný, múdry, morálny, tvorivý, aktívny a šťastný človek

 

   Šance ďalšieho pozitívneho vývoja školy v postupnom zdokonaľovaní školskej legislatívy, v zlepšovaní sociálno-psychologických vývojových tendencií, pozitívnom vplyve iných vzdelávacích inštitúcií na prácu školy, v uplatňovaní projektu INFOVEK v každodennej práci, posilnením výučby cudzích jazykov, IKT a zapájaním žiakov do charitatívnych akcií. Možnosti zlepšenia môže priniesť zapájanie školy do projektov a získavanie financií z mimorozpočtových zdrojov.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka