Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základná umelecká škola

O škole

   60 rokov je pre inštitúciu krásny a záslužný vek. A ak je to inštitúcia vzdelávacia – rozvíjajúca duchovný a estetický rozmer detí a mládeže, ak napomáha a usmerňuje ich talent – je o to významnejšia a obohacujúcejšia.

   Naša škola sa zrodila 1. septembra 1958, vznikla na základe potrieb a presvedčenia spoločnosti i skvelých pedagógov, ktorí v Tornali (vtedajšie Šafárikovo) stáli pri zrode umeleckého školstva. Začiatky neboli ľahké. Nedostatok priestorov či potrebných pomôcok nahrádzal veľký entuziazmus a chuť pracovať s deťmi a rozvíjať ich talent v oblasti hudby a výtvarného umenia. Základné umelecké školstvo má v našom meste bohatú tradíciu, tvorili ho vynikajúci pedagógovia, ktorí vychovali mnohých svojich nasledovníkov.

   Dnes prechádza bránami školy 130 žiakov. Rastú z nich budúci hudobníci a výtvarníci, rastú z nich ľudia, ktorí budú mať zmysel pre kultúru, umenie, estetiku a krásu. A všetko, čo dostali od svojich pedagógov, všetko čo sa naučili, budú odovzdávať ďalej svojim deťom a svojmu okoliu. Budú ho kultivovať a obohacovať tak, ako bol ich život obohatený v čase detstva. Vplyv pedagógov v základných umeleckých školách na mladé generácie je veľmi veľký. Nerozvíjajú len ich talent a pevnú vôľu niečo dosiahnuť, ale sú aj ich vychovávateľmi a často aj dobrými priateľmi. Umelecká duša dieťaťa je totiž nesmierne citlivá  a treba s ňou narábať ohľaduplne, s veľkou láskou a porozumením.

   Šesťdesiatročná história našej školy je naplnená skromnou, ale pritom zodpovednou  a ušľachtilou prácou mnohých pedagogických zamestnancov, ktorí svedomito a zodpovedne vykonávali a vykonávajú svoju prácu, stali sa súčasťou školy a tvoria jej dejiny. S láskou a trpezlivosťou vštepujú žiakom základy umenia a vychovávajú z nich dobrých ľudí. Ja, ako absolventka tejto školy, som mala možnosť presvedčiť sa o o kvalitách a individuálnom prístupe jej pedagógov a hodnotách, ktoré vštepuje svojim žiakom. Vďaka všetkým za trpezlivosť, obetavosť, ľudskosť a za dlhoročné pôsobenie na tejto škole.

   Pri príležitosti tohto krásneho jubilea mi dovoľte poďakovať za podporu zriaďovateľovi školy, ktorým je mesto Tornaľa, ktorého predstavitelia a zamestnanci vytvárajú veľmi dobré podmienky pre rozvoj umeleckého školstva v Tornali. Vážim si všetkých, ktorí sú nám nápomocní pri skvalitňovaní podmienok pre žiakov našej školy. Úprimne ďakujem členom Rady školy, Rade rodičov školy, kolegom, rodičom žiakov, nepedagogickým zamestnancom, žiakom a všetkým sponzorom, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu jubilea našej školy.

   Našej ZUŠ želám do ďalších rokov veľa dobrých a usilovných žiakov, zanietených učiteľov, obetavých rodičov, dobré finančné zabezpečenie, pochopenie a pomoc kompetentných pri riešení jej problémov, všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a životného optimizmu.

- PhDr. Erika Mezeiová – riaditeľka školy -


 

Za obsah zodpovedá
webmaster


dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka