Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné oznamy

OznámenieVytlačiť
 

Primátorka Mesta Tornaľa oznamuje občanom mesta, že 22. zasadnutie MZ v Tornali plánované na 15. júna 2017 sa z organizačných dôvodov presúva na 27.6.2017. 


 
 

Prijímacie hodiny zástupcu primátora mesta pre občanovVytlačiť
 

Vážení občania,

zástupca primátora Mesta Tornaľa Attila Bódi oznamuje občanom, že od 20. apríla 2017 bude mať prijímacie hodiny pre občanov týždenne vo štvrtok od 16,00 do 18,00 hodiny v kancelárii prvého kontaktu v budove mestského úradu.


 
 

Oznámenie Štatistického úradu SRVytlačiť
 

Vážení občania,

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj Tornaľa. Do zisťovania je zaradených približne 6000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory,  ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.


 

Vážení občania,

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej Únie realizuje v roku 2017 Zisťovania o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenia domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 160 obcí, medzi nimi aj Tornaľa. Do zisťovania je zaradených takmer  4700 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 20. apríla do 31. mája 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.


 

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk, alebo telefonicky na t. č.  048/43 23 287 – Ing. Mária Vozárová.

Mestský úrad v Tornali aj  touto cestou žiada vážených občanov o súčinnosť s opytovateľmi pri zisťovaní štatistických údajov. Za váš aktívny a zodpovedný prístup Vám vopred ďakujeme.


 
 

Výzva na voľby členov rady školyVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Centre voľného času, Mierová 83, Tornaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tornaľa končí funkčné obdobie dňa  30.05.2017.

Mesto Tornaľa zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi v zmysle § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

VÝZVU

na voľby členov rady školy pri  Centre voľného času, Mierová 83, Tornaľa.

 

            Týmto žiadam riaditeľa CVČ o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:

  • jeden  pedagogický zamestnanec CVČ
  • jeden nepedagogický zamestnanec CVČ
  • jeden  zástupca rodičov, ktorý nie je zamestnancom CVČ

 

Voľby do rady školy pri Centre voľného času, Mierová 83, Tornaľa je potrebné uskutočniť najneskôr do konca  volebného obdobia súčasnej rady školy pri CVČ. Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ CVČ, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcov Mesta Tornaľa rozhoduje zriaďovateľ CVČ.

  

S pozdravom

 

                                                                                              Mgr. Anna Szögedi

                                                                                              primátor mesta Tornaľa


 
 

Harmonogram zberov komunálneho odpaduVytlačiť
 

Harmonogram zberov komunálneho odpadu Harmonogram_zberu_KO_a_SZ-Tornala_2017.pdf Harmonogram_zberu_KO_a_SZ-Tornala_2017.pdf (180.7 kB)

 
 

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2017Vytlačiť
 

Firma Brantner Gemer, s.r.o. bude vykonávať pravidelný výkup papiera výmenou za toaletný papier prípadne hotovosť (vyplácané nad 200 kg) v týchto dňoch:

3.januára 2017, 7.februára 2017, 7.marca 2017, 4.apríla 2017, 2.mája 2017,  6.júna 2017, 4.júla 2017, 1.augusta 2017, 5.septembra 2017, 3.októbra 2017,  7.novembra 2017, 5.decembra 2017

na týchto uliciach v daných časových intervaloch:

14.00  - 14.20  ul. B. Němcovej – pred potravinami Coop Jednota

14.25 – 14.45  ul. Mierová – malé trhovisko

14.50 – 15.10  ul. Školská – pred Materskou škôlkou

15.15 – 15.35  ul. Pri Majeri -  pred Materskou škôlkou

15.40 – 16.00  mestská časť Behynce – pred Spoločenským domom

16.05 – 16.25  mestská časť Starňa – pred Spoločenským domom

 

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!!

 

Ulicami bude prechádzať biela dodávka s logom Brantner.

Kontakt na výkupcu: 0902 980 998 , 0902 987 672

Logo firmy Brantner

Pravidelný výkup papiera v TORNALI v roku 2017 Pravidelny_vykup_papiera_2017.pdf Pravidelny_vykup_papiera_2017.pdf (148.5 kB)

 
 

dnes je: 29.5.2017

meniny má: Vilma

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka