Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na voľby členov rady školyVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Centre voľného času, Mierová 83, Tornaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tornaľa končí funkčné obdobie dňa  30.05.2017.

Mesto Tornaľa zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi v zmysle § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

VÝZVU

na voľby členov rady školy pri  Centre voľného času, Mierová 83, Tornaľa.

 

            Týmto žiadam riaditeľa CVČ o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:

  • jeden  pedagogický zamestnanec CVČ
  • jeden nepedagogický zamestnanec CVČ
  • jeden  zástupca rodičov, ktorý nie je zamestnancom CVČ

 

Voľby do rady školy pri Centre voľného času, Mierová 83, Tornaľa je potrebné uskutočniť najneskôr do konca  volebného obdobia súčasnej rady školy pri CVČ. Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ CVČ, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcov Mesta Tornaľa rozhoduje zriaďovateľ CVČ.

  

S pozdravom

 

                                                                                              Mgr. Anna Szögedi

                                                                                              primátor mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 26.4.2018

meniny má: Jaroslava

Dnes má službu:

Lekáreň Azaela
Škultétyho ul.

ďalšie dni

Pondelok 30.4.
Lekáreň Dr. Max
Sládkovičova 1

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka