Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na voľby členov rady školyVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Základnej umeleckej škole, Štúrova 6, Tornaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tornaľa končí funkčné obdobie dňa  12.11.2017.

Mesto Tornaľa zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi v zmysle § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

VÝZVU

na voľby členov rady školy pri  Základnej umeleckej škole, Štúrova 6, Tornaľa.

 

   Týmto žiadam riaditeľku ZUŠ o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:

  • dvaja  pedagogickí zamestnanci ZUŠ
  • jeden nepedagogický zamestnanec ZUŠ
  • traja  zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami ZUŠ

 

Voľby do rady školy pri Základnej umeleckej škole, Štúrova 6, Tornaľa je potrebné uskutočniť najneskôr do konca  volebného obdobia súčasnej rady školy pri ZUŠ. Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľka ZUŠ, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcu Mesta Tornaľa rozhoduje zriaďovateľ ZUŠ.

 

S pozdravom

 

                                                                                              Mgr. Anna Szögedi

                                                                                              primátor mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka