Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva Vytlačiť
 

M E S T O T O R N A Ľ A
zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi
vyhlasuje
výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta
„Referent rozpočtu a účtovníctva“

Miesto výkonu práce : Mestský úrad Tornaľa, ul. Mierová 14, 982 01 Tornaľa, odbor finančný a evidencie majetku mesta

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívnou úpravou
 • spracovanie účtovnej závierky, finančných výkazov a daňového priznania
 • spolupráca pri príprave konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy mesta
 • rozpočtové hospodárenie mesta
 • viacročný programový rozpočet
 • spolupráca pri príprave návrhu rozpočtu, záverečného účtu a monitorovacej správy
 • nahrávanie výkazov a údajov o rozpočte v systéme RIS.SAM
 • pravidelný reporting v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva
 • spolupráca s externým audítorom
 • ďalšie rozpočtové a účtovné operácie podľa potreby

 

Platové zaradenie: v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný nástup: 01.11.2017

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer – na dobu neurčitú so skúšobnou dobou na 3 mesiace

Kvalifikačné predpoklady:

- min. úplne stredné vzdelanie (ekonomické zameranie, účtovníctvo výhodou )

Požadovaná prax: pracovná prax minimálne 5 rokov a odborná prax v oblasti účtovníctva min. 1 rok, prax v rozpočtovníctve a účtovníctve verejnej správy výhodou

Ďalšie požiadavky:

 • ovládanie podvojného účtovníctva
 • znalosť účtovných a daňových zákonov
 • znalosť platnej legislatívy v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva verejnej správy výhodou
 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
 • znalosť legislatívy v oblasti náplne práce,
 • pokročilá znalosť práce s PC – programy: Word, Excel, internet
 • zdravotná spôsobilosť
 • organizačné a komunikačné schopnosti

Osobnostné predpoklady: dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

Zoznam požadovaných dokladov :

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Termín podania prihlášok: 19. 10.2017 do 14.00 hod.
na adresu: Mesto Tornaľa, Mestský úrad , Mierová 14, 982 01 Tornaľa, alebo osobne na sekretariáte mestského úradu - kancelária č. 3 v zalepenej obálke, s označením na obálke

" NEOTVÁRAŤ - Výberové konanie – referent OFEM“

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.
Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci uvedené kritériá.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť vyhlásené výberové konanie do termínu podania prihlášok.

 

Tornaľa 04.10.2017

Mgr. Anna Szögedi
Primátor mesta Tornaľa

Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva VK-Referent_uctovnictva.pdf VK-Referent_uctovnictva.pdf (292.2 kB)

 
 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka