Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznam Regionálnej veterinárnej potravinovej správy Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota ( ďalej len RVPS Rimavská Sobota), Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 39/2007 Z.z. ) oznamuje občanom:
A)

  • Povinnosť registrácie chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná; dňa 6. novembra vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie ( EÚ ) 2018/1669 zo 6. novembra 2018, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článltu 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat, Z vyššie uvedeného rozhodnutia vyplýva, že sa ruší výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, teda všetky chovy ošípaných, aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byď’ podľa tejto legislatívy registrované.
  • Vyplnené tlačivo slúžiace na zaregistrovanie chovu / príloha č. 2 / sa potvrdí na RVPS Rimavská Sobota a originál tlačiva sa zašle na adresu pracoviska CEHZ.

B)

  • Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek aspoň jeden pracovný deň vopred pred plánovanou zabíjačkou / ošípané, hovädzí dobytok, ovce a kozy / na telefónne číslo: 0915/474 745 na RVTS Rimavská Sobota.
  • Povinnosť odberu vzoriek pôvodcu zoonózy Trichinella pri domácich zabíjačkách ošípaných v okrese Revúca z bráničných pilierov z obidvoch polovíc tiel zvierat, nakoľko sa na základe zvýšeného rizika výskytu pôvodcu sa v tomto regióne monitoruje pôvodca tejto zoonózy.

C)

  • Povimrosť vlastníka alebo držiteľa vnímavého druhu mäsožravca / pes, mačka, fretka, kožušinové zvieratá / zabezpečiť na vlastné náklady podľa § 17 ods. 5 zákona č. 3 9/2007 Z.z. vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcmačnej schémy \7robcu použitej vakcíny u zvierat starších ako 3 mesiace v spolupráci s príslušnými súkromnými veterinárnymi lekánni.
  • Povinnosť vlastníka psa zabezpečiť jeho trvalé označenie transpondérom, t.j. čipovanie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z v spolupráci s príslušnými súkronmými veterinárnymi lekánni pred prvou zmenou vlastníka psa. najneskôr však do 12 týždňov veku.
  • Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019. to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karantémiej stanice alebo útulku pre zvieratá/ § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z /.

 

MVDr. Rudolf Smriga, riaditeľ RVPS Rimavská Sobota

 


 
 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka