Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na voľby členov rady školyVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Základnej škole Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierová 45, Tornaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tornaľa končí funkčné obdobie dňa  10.03.2019.

Mesto Tornaľa zastúpené primátorom mesta Mgr. Annou Szögedi v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

VÝZVU

na voľby členov rady školy pri Základnej škole Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierová 45, Tornaľa.

 

   Týmto žiadam riaditeľku základnej školy o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:

  • dvaja pedagogickí zamestnanci základnej školy
  • jeden nepedagogický zamestnanec základnej školy
  • štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami základnej školy

 

Voľby do rady školy pri Základnej škole Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierová 45, Tornaľa  je potrebné uskutočniť najneskôr do konca volebného obdobia súčasnej rady školy pri základnej škole. Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľka základnej školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcov Mesta Tornaľa rozhoduje zriaďovateľ základnej školy.

  

S pozdravom

 

                                                                                              Mgr. Anna Szögedi

                                                                                              primátor mesta Tornaľa


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka