Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie investično-finančnej komisieVytlačiť
 

Komisia investično – finančná zriadená pri Mestskom zastupiteľstve v Tornali, zastúpená predsedom komisie Ing. Zsoltom Herczegom

zvoláva zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční
dňa : 11.09.2019 o 14,30 hod.
v budove Mestského úradu v Tornali, v zasadacej miestnosti č. 40 na 1 poschodí.

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie
 2. Informácie o programe zasadnutia
 3. Zmeny účelovo určených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Tornaľa k 30.06.2019
 4. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Tornaľa k 30.06.2019
 5. Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Tornaľa na rok 2019
 6. Monitorovacia správa o plnení záväzných ukazovateľov príjmov a výdavkov príspevkových organizácií mesta Tornaľa k 30.06.2019 (predkladajú riaditelia PO)
 7. Návrh 2. zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali na rok 2019 (predkladá riaditeľ PO)
 8. Návrh VZN č. 9/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 9. Nakladanie s majetkom mesta Tornaľa (predaj, prenájom, prevod a iné)
 10. Informácie o stave prípravy zmeny územného plánu mesta Tornaľa
 11. Prerokovanie zriadenia záložného práva na pozemky vo vlastníctve mesta Tornaľa v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. ako správcovi existujúcich kanalizačných vedení na území mesta Tornaľa
 12. Rôzne
 13. Záver

 

S pozdravom

Ing. Zsolt Herczeg
predseda Komisie investično – finančnej


 
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka