Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa č. 17/2018 - Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 6/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Tornaľa

Zverejnené 24.9.2018 -ss- Vyprší o 13 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa č. 16/2018 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 o podmienkach priameho predaja majetku Mesta Tornaľa

Zverejnené 21.9.2018 -ss- Vyprší o 10 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa č. 15/2018 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre dom smútku a pohrebiská v Tornali a pre dom smútku v Tornali, m.č. Stárňa

Zverejnené 21.9.2018 -ss- Vyprší o 10 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 14/2018 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 5/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tornaľa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva

Zverejnené 21.9.2018 -ss- Vyprší o 10 dní.


 

Rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty pre zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva v Tornali a pre voľby primátora mesta v roku 2018 v súlade s článkom 3, bod 3., VZN Mesta Tornaľa č. 13/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na území Mesta Tornaľa

Miesta na umiestňovanie volebných plagátov :
 
prístrešok autobusovej zastávky v Tornali, mestská časť Králik na križovatke ulíc A. Pénteka a Mierovej, celková vyhradená plocha 14,95 ...viac...

Zverejnené 19.9.2018 -ss-
Aktualizované: 20.9.2018 -ss- Vyprší o 46 dní.


 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: Ing. Mgr. Milena Helembaiová
Sídlo: Mestský úrad Tornaľa, kancelária č. 15
Číslo telefónu: 047/55 11 110
Mobil: 0918 425 874
e-mailov ...viac...

Zverejnené 21.8.2018 -ss- Vyprší o 46 dní.


 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre mesto Tornaľa
podatelna@mestotornala.sk viac...

Zverejnené 27.8.2018 -ss- Vyprší o 46 dní.


 

Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Mesto Tornaľa podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zverejnením, ...viac...

Zverejnené 10.7.2018 -ss- Vyprší o 46 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 6/2018

Mesto Tornaľa,  Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk ...viac...

Zverejnené 24.9.2018 -ss-


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018

Mesto Tornaľa,  Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk ...viac...

Zverejnené 24.9.2018 -ss-


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 4/2018

Mesto Tornaľa,  Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk ...viac...

Zverejnené 24.9.2018 -ss-


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 31.7.2018 -ss-
Aktualizované: 18.9.2018 -ss-


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Vladimír Krága, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Anna Molnárová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Andrej Gombos, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Andrej Gombos, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Reto Tobias Käser, bytom Tornaľa a Zoltán Dieneš, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Emília Lorincová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Lekáreň Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca

ďalšie dni

Utorok 25.9.
Lekáreň Lianela
Muránska 1335/12,
Revúca
Streda 26.9.
Lekáreň Dr. Max - Tornaľa
Sládkovičova 596/1,
Tornaľa
Štvrtok 27.9.
Lekáreň U Ondreja
Poštová 1038/11,
Tornaľa
Piatok 28.9.
Lekáreň Dr. Max - Revúca
M. R. Štefánika 1363/2A,
Revúca
Sobota 29.9.
Lekáreň pri NsP
Litovelská 26,
Revúca
Nedeľa 30.9.
Lekáreň Dr. Max - Tornaľa
Sládkovičova 596/1,
Tornaľa

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka