Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Tornaľa

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Tornaľa a jeho miestnych častí pre ľahš ...viac...

Zverejnené 12.7.2018 -ss- Vyprší o 10 dní.


 

Oznámenie o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Mesto Tornaľa podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zverejnením, ...viac...

Zverejnené 10.7.2018 -ss- Vyprší o 117 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2018 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 2/2015 o verejnom poriadku v meste Tornaľa

Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Tornaľa č. 2/2015 o verejnom poriadku na území mesta Tornaľa schválený 12.02.2015 uznesením číslo 31/2015
sa v Čl. 1, §2  ruší bod. b)
viac...

Zverejnené 9.7.2018 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 7/2015 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Tornaľa

Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Tornaľa č. 7/2015 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Tornaľa schválený 18.06.2015 uznesením číslo 110/2015
sa v časti I., §2  ruší o ...viac...

Zverejnené 9.7.2018 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 7/2012 o parkovaní a státí motorových vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách a o platených parkoviskách v meste Tornaľa

Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Tornaľa č. 7/2012 o parkovaní a státí motorových vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách a o platených parkoviskách v meste Tornaľa schvál ...viac...

Zverejnené 9.7.2018 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 5/2010 o hlasovaní obyvateľov mesta Tornaľa (miestne referendum)

Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Tornaľa č. 5/2010 o  hlasovaní obyvateľov mesta Tornaľa (miestne referendum) schválený 31.08.2010 uznesením číslo 145/2010 sa:
1) v Článku 2 , bod 1 dopĺňa ...viac...

Zverejnené 9.7.2018 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na území Mesta Tornaľa

Účelom tohto VZN je určenie podmienok a vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane:
volieb do Národnej rady Slovenskej republik ...viac...

Zverejnené 6.7.2018 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tornaľa na 2. polrok 2018

   V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka mesta Tornaľa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v  ...viac...

Zverejnené 4.6.2018 -ss-


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Attila Galo, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Eduard Krištof, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Kristíán Rippanč, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Emília Lorincová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka