Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaľa č. 2/2018 o výkone taxislužby na území mesta Tornaľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tornaľa o výkone taxislužby na území mesta Tornaľa (ďalej len „VZN“) je spracovaný na základe platnej legislatívy, vychádza predovšetkým zo zákona č. 369/199 ...viac...

Zverejnené 6.2.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaľa č. 1/2018 - Dodatok č. 3 k VZN 9/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Tornaľa

Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len VZN) sa určujú:
a) podrobnosti financovania materských škôl, školských klubov detí, základnej umeleckej školy, centra voľného času, zariadení ško ...viac...

Zverejnené 30.1.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 30.1.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Zámer odpredať mestský majetok spôsobom priameho predaja č. 3/2017

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v y h l a s u j e
priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a ods. 1  písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Pri ...viac...

Zverejnené 21.12.2017 -ss-
Aktualizované: 3.1.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Zámer odpredať mestský majetok spôsobom priameho predaja č. 4/2017

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v y h l a s u j e
priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a ods. 1  písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Pri ...viac...

Zverejnené 21.12.2017 -ss-
Aktualizované: 3.1.2018 -ss- Vyprší dnes.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Amanda Molnárová, bytom Tornaľa

Zákonný zástupca: Anna Molnárová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Miroslav Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Helena Demjénová, Emília Lorincová, Mária Rusňáková, Ján Vook, Adela Váradiová

Naposledy pobyt/sídlo: 982 01 Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Emília Lorincová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Kristián Horváth, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Zoltán Kalocsai, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Kristián Krištof, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mária Válintová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Vojtech Polyák, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 22.2.2018

meniny má: Etela

Dnes má službu:

Lekáreň Vitafarm
Hlavné námestie 6,
982 01 Tornaľa

047 / 433 43 00

ďalšie dni

Pondelok 26.2. - 28.2.
Lekáreň Azaela
Škultétyho ul.

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka