Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou

Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel podľa § 80 stavebného  zákona  ...viac...

Zverejnené 14.10.2019 -ss- Vyprší o 29 dní.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 12/2019 – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Tornaľa č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Tornaľa

Mesto Tornaľa podľa § 6 ods. 1  a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územn ...viac...

Zverejnené 2.10.2019 -ss- Vyprší o 2 dni.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 11/2019 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 2/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom Mesta Tornaľa

Mesto Tornaľa v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 17, § 18 a § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v  ...viac...

Zverejnené 2.10.2019 -ss- Vyprší o 2 dni.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 10/2019 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Tornaľa č. 2/2012 o štipendijnom fonde mesta Tornaľa

Mestské zastupiteľstvo v Tornali podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4  písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v záujme podpory vzdelanosti v meste Tornaľa, vydáva to ...viac...

Zverejnené 2.10.2019 -ss- Vyprší o 2 dni.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   Mesto Tornaľa, Mestské zastupiteľstvo v Tornali v súlade s ustanovením § 4 ods. 3  písm. c),  § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a  g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších p ...viac...

Zverejnené 1.10.2019 -ss- Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie o vyhlásení priameho predaja č. 1/2019

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  priamy predaj majetku mesta v zmysle § 9a ods. 1  písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 
Podmie ...viac...

Zverejnené 9.10.2019 -ss- Vyprší o 36 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesko ...viac...

Zverejnené 8.10.2019 -ss- Vyprší o 24 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesko ...viac...

Zverejnené 8.10.2019 -ss- Vyprší o 24 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 5/2019

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesko ...viac...

Zverejnené 8.10.2019 -ss- Vyprší o 24 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 6/2019

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesko ...viac...

Zverejnené 8.10.2019 -ss- Vyprší o 24 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 7/2019

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesko ...viac...

Zverejnené 8.10.2019 -ss- Vyprší o 24 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 8/2019

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesko ...viac...

Zverejnené 8.10.2019 -ss- Vyprší o 24 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 9/2019

Mesto Tornaľa,  Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk ...viac...

Zverejnené 8.10.2019 -ss- Vyprší o 24 dní.


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 10/2019

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091  v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž na majetok mesta v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesko ...viac...

Zverejnené 8.10.2019 -ss- Vyprší o 24 dní.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ondrej Lázok, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Beáta Kárászová, bytom Toranľa, Alexander Váradi, bytom Tornaľa a Gejza Grľák, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Eva Ruszóová, bytom Tornaľa a Vojtech Galicz, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ján Horváth, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Alexander Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Helena Lázoková, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Róbert Krištof, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Zoltán Kalocsai, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Dajana Lalíková, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Tibor Berky, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Zsolt Várady, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Peter Vaľovský, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Gejza Grľák, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka