Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

   Obec Gemer, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 3. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel a ako príslušný špeciál ...viac...

Zverejnené 9.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

  Obec Gemer, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 3. Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel oznamuje začatie stavebn ...viac...

Zverejnené 9.8.2019 -ss- Vyprší o 7 dní.


 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

   Obec Gemer, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel podľa § 68 a § 69  stavebného z ...viac...

Zverejnené 30.7.2019 -ss- Vyprší o 12 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 5.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 1.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 1.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 1.8.2019 -ss- Vyprší o 40 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -ss-
Aktualizované: 26.6.2019 -ss- Vyprší o 38 dní.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Pavel Anderkó, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Vojtěch Baláž, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Jozef Maczko, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Peter Vaľovský, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Tímea Mátéová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Dominika Lovašová, bytom Tornaľa; Róbert Krištof, bytom Tornaľa; Monika Váradiová, bytom Tornaľa a Ervín Lacko, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Vladimír Halčišák, bytom Tornaľa a Irma Danihelová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Beáta Kárászová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Vojtech Barnócky, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ján Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Jozef Maczko, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Róbert Krištof, bytom Tornaľa a László János Krivácsi, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Eduard Krištof, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ján Váradi, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka