Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznam o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Tornaľa

   Mesto Tornaľa, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b ods. 1) písm. a) Zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (s ...viac...

Zverejnené 17.4.2019 -ss- Vyprší o 16 dní.


 

Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

   Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a na základe ...viac...

Zverejnené 17.4.2019 -ss- Vyprší o 23 dní.


 

Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

    Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a na základe ...viac...

Zverejnené 17.4.2019 -ss- Vyprší o 23 dní.


 

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, zmena stavby pred jej dokončením podľa §61, §68, §69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zák ...viac...

Zverejnené 12.4.2019 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, zmena stavby pred jej dokončením podľa §61, §68, §69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zák ...viac...

Zverejnené 2.4.2019 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
n a r i a ď u j e
ústne  pojednávanie  spojené  s  miestnym  zisťovaním  na  deň< ...viac...

Zverejnené 26.3.2019 -ss- Vyprší o 5 dní.


 

E-mailová adresa na doručovanie členov a náhradníkov do okrskovej komisie

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre mesto Tornaľa pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019.
...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -ss- Vyprší o 32 dní.


 

E-mailová adresa na vyžiadanie hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v meste Tornaľa pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019
podatelna@mestotornala.sk
viac...

Zverejnené 25.2.2019 -ss- Vyprší o 32 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 7.2.2019 -ss-
Aktualizované: 17.4.2019 -ss- Vyprší o 64 dní.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 29.3.2019 -ss- Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie o zámere mesta Tornaľa predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO: 00319091
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a podľa § 11 platných Zásad hospodárenia a nakladania s ...viac...

Zverejnené 29.3.2019 -ss- Vyprší o 1 deň.


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Tibor Berky, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Jozefína Šimkovičová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Tibor Berky, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Irena Lovašová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Kiss, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Štefan Ruszó, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Eduard Krištof, bytom Tornaľa a Eva Ruszóová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Emília Lorincová, bytom Tornaľa

viac...


 

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Ladislav Gunár, bytom Tornaľa

viac...


 

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka