Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Oznámenie

Verejná vyhláška - OznámenieVytlačiť
 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a na základe určenia stavebného úradu oprávneného konať vo veci podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona Okresným úradom Banská Bystrica, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa 22.9.2015 pod č.s. OU-BB-OVBP2-2015/025213-MX, v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 stavebného zákona pre navrhovateľa: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „navrhovateľ“),  oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením,  predĺžení platnosti územného rozhodnutia „Realizácia optických sietí, Klaster BE – 2, BEHYNCE “ ako líniovej stavby, na pozemkoch v katastrálnych územiach Behynce, Žiar, Otročok, Levkuška, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové. (Zmena spočíva v predĺžení platnosti územného rozhodnutia  o 3 roky).


 
 

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka