Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Oznámenie

Verejná vyhláška - OznámenieVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
verejnou vyhláškou.

Obec Gemer, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení jeho neskorších noviel v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne

n a r i a ď u j e

ústne konanie spojené s miestnym šetrením na deň

07.02.2019 o 9.00 hod.

za účelom prejednania návrhu navrhovateľa Mesto Tornaľa, ul. Mierová 14, 982 01 Tornaľa, IČO 00 319 091, zo dňa 14.11.2018 o vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „IBV Starňa Rozšírenie infraštruktúry " líniová stavba na pozemkoch parc.č. KN- C 393/6, 393/8, 393/1, (právny stav KN – E 146/1) kat. územie Tornaľa na základe projektovej dokumentácie ktorú vyhotovil Ing. arch. Erik Klaubert, B. Bartóka 12, 979 01 Rimavská Sobota zodpovedný projektant Ing. arch. Erik Klaubert. Situácia je prílohou oznámenia.


 
 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka