Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Predĺženie platnosti územného rozhodnutiaVytlačiť
 

    Mesto Tornaľa, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a na základe určenia stavebného úradu oprávneného konať vo veci podľa § 119 ods. 1 stavebného zákona Okresným úradom Banská Bystrica, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa 22.9.2015 pod č.s. OU-BB-OVBP2-2015/025213-MX, v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 stavebného zákona prejednal žiadosť navrhovateľa: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava IČO 42156424 (ďalej len „navrhovateľ“),  v konananí o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.,  na stavbu „Realizácia optických sietí, Klaster BE – 2, BEHYNCE “ ako líniovej stavby, na pozemkoch v katastrálnych územiach Behynce, Žiar, Otročok, Levkuška, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové, v rozsahu v akom sa zmena dotýka  práv  právom chránených záujmov účastníkov konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a rozhodol takto:

Predĺženie platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.,  na stavbu „Realizácia optických sietí, Klaster BE – 2, BEHYNCE “ ako líniovej stavby, na pozemkoch v katastrálnych územiach Behynce, Žiar, Otročok, Levkuška, Gemerská Ves, Polina, Skerešovo, Chvalová a Višňové sa

p o v o ľ u j e

v tomto rozsahu

1. Predlžuje sa platnosť  územného rozhodnutia do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia s podmienkou: pred realizáciou stavby investor požiada o nové vyjadrenia  tých dotknutých orgánov a správcov sietí, ktorých platnosť v tom čase uplynula.

2. Termín na dokončenie celej stavby sa predlžuje do 31.12.2024.

3. Toto rozhodnutie je súčasťou územného rozhodnutia č. 2427/2015 zo dňa 20.11.2015,  vydaného Mestom Tornaľa. 


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka