Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 8/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Tornaľa - Doplnok č. 6

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa č. 8/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Tornaľa - Doplnok č. 6Vytlačiť
 

Mesto Tornaľa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1), § 11 ods. 4), písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a podľa § 27 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

§ 1

Vyhlasuje sa záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny a doplnky č.6

  .

  1. Základné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia sú určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia uvedené v Prílohe č. 1

 

  1. Priestorové vymedzenie návrhu  Územného plánu sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny Doplnky č.6  je v prílohe č. 2. (grafická časť Územného plánu sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny a doplnky č.6)

 

§ 2

Dokumentácia schváleného Územného plánu sídelného útvaru Tornaľa - Zmeny a doplnky č.6 je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Tornali, na stavebnom úrade a na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbore výstavby a bytovej politiky.

 

§ 3

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tornaľa bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tornali č. 114/2019 zo dňa 27.06.2019 Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 09.07.2019 Účinnosť nadobudne dňa 24.07.2019


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka