Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ostatné dokumenty

Určenie platu zástupcu primátora

Určenie platu zástupcu primátora
 Urcenie_platu_zastupcu_primatora.pdf (139.9 kB) (139.9 kB)

 

Organizačný poriadok mestského úradu mesta Tornaľa

Organizačný poriadok mestského úradu mesta Tornaľa
 Organizacny_poriadok_2018.pdf (537.8 kB) (537.8 kB)

 

Pracovný poriadok zamestnancov mesta Tornaľa

Pracovný poriadok zamestnancov mesta Tornaľa
 Pracovny_poriadok_zamestnancov_Mesta_Tornala_2018.pdf (794.6 kB) (794.6 kB)

 

Smernica 7-2018 o prenechaní majetku do užívania

Smernica 7-2018 o prenechaní majetku do užívania
 Smernica 7-2018 o prenechaní majetku do užívania.pdf (725.5 kB) (725.5 kB)

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Tornaľa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Tornaľa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva
 Zasady_hospodarenia_a_nakladanie_s_majetkom_mesta_2018.pdf (386.4 kB) (386.4 kB)

 

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Tornali
 Dodatok_c_2_k_Rokovaciemu_poriadku_MsZ_v_Tornali.pdf (229 kB) (229 kB)

 
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Tornali
 Dodatok_c_1_k_Rokovaciemu_poriadku_MsZ_v_Tornali.pdf (215.1 kB) (215.1 kB)

 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Tornali
 Rokovaci_poriadok_MsZ.pdf (201.9 kB) (201.9 kB)

 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Tornali

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Tornali
 Rokovaci_poriadok_komisii_pri_MsZ_v_Tornali.pdf (356.5 kB) (356.5 kB)

 

Zásady odmeňovania, zástupcu primátora, poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Tornali a členov komisií pre mestské časti Mesta Tornaľa

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov, zástupcu primátora, členov komisií Mestského zastupiteľstva v Tornali a členov výborov v mestských častiach Mesta Tornaľa
 Dodatok_c_1_k_Zasadam_odmenovania_poslancov____Mestskeho_zastupitelstva.pdf (207.4 kB) (207.4 kB)

 
Zásady odmeňovania, zástupcu primátora, poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Tornali a členov komisií pre mestské časti Mesta Tornaľa - 2018
 Zasady_odmenovania_poslancov_mestskeho_zastupitelstva_v_Tornali_2018.pdf (189.5 kB) (189.5 kB)

 
Zásady odmeňovania, zástupcu primátora, poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Tornali a členov komisií pre mestské časti Mesta Tornaľa - 2016
 Zasady_odmenovania_poslancov_mestskeho_zastupitelstva_v_Tornali.pdf (146 kB) (146 kB)

 
Zásady odmeňovania, zástupcu primátora, poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Tornali a členov komisií pre mestské časti Mesta Tornaľa - 2011
 Zasady_odmenovania_poslancov_mestskeho_zastupitelstva_v_Tornali_2011.pdf (590.9 kB) (590.9 kB)

 

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Tornaľa

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Tornaľa
 Zasady_rozpoctoveho_hospodarenia_Tornala.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

Registratúrny poriadok a Registratúrny plán

Interný predpis č. 1/2016 Mestského úradu v Tornali z 16.05.2016 o registratúrnom poriadku
 Interny_predpis_o_registraturnom_poriadku.pdf (2 MB) (2 MB)

 

Sadzobník správnych poplatkov mesta Tornaľa

Sadzobník správnych poplatkov mesta Tornaľa
 sadzobnik_spravnych_poplatkov_mesta_tornala_.pdf (440.2 kB) (440.2 kB)

 
Dodatok č. 1 k Sadzobníku správnych poplatkov mesta Tornaľa správy miestnych komunikácií
 Dodatok č. 1 k Sadzobníku správnych poplatkov mesta Tornaľa 2017.pdf (195.6 kB) (195.6 kB)

 
Dodatok č. 2 k Sadzobníku správnych poplatkov mesta Tornaľa
 Sadzobník správnych poplatkov Mesta Tornaľa - Dodatok č. 2.pdf (150 kB) (150 kB)

 
Dodatok č. 3 k Sadzobníku správnych poplatkov mesta Tornaľa
 Dodatok_c_3-k_sadzobniku_spravnych_poplatkov.pdf (339.9 kB) (339.9 kB)

 
Sadzobník úhrad za činnosť Integrovaného obslužného miesta (IOM)
 Sadzobnik_uhrad_za_cinnost_IOM.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

 

Zásady vybavovania sťažností

Zásady vybavovania sťažností
 Zasady_vybavovania_staznosti_2017.pdf (380.6 kB) (380.6 kB)

 

Zásady postupu pre vybavovanie petícií

Zásady postupu pre vybavovanie petícií v podmienkach samosprávy mesta Tornaľa
 Zasady_vybavovania_peticie_v_podmienkach_samospravy_mesta_Tornala_2015.pdf (322.2 kB) (322.2 kB)

 

Smernica primátora č. 5/2012 o  prenechaní majetku do užívania

Smernica primátora č. 5
 Smernica_c_5-2012.pdf (300.8 kB) (300.8 kB)

 
Dodatok č. 1 k Smernici č. 5/2012
 Smernica č. 5 - dodatok  č. 1.pdf (240.7 kB) (240.7 kB)

 
Dodatok č. 2 k Smernici č. 5/2012
 Dodatok_2_k_smernici_5_2012.pdf (214.8 kB) (214.8 kB)

 
Dodatok č. 3 k Smernici č. 5/2012
 Dodatok_c_3_k_Smernici_c_5_2012.pdf (248.4 kB) (248.4 kB)

 
Dodatok č. 4 k Smernici č. 5/2012
 Smernica_5_12-dodatok_c_4.pdf (243.6 kB) (243.6 kB)

 

Podmienky prevádzkovania mestského rozhlasu a sadzobník úhrad za vysielanie - platné od 1. januára 2013

Podmienky prevádzkovania mestského rozhlasu a sadzobník úhrad za vysielanie
 Sadzobnik_Mestsky_rozhlas.pdf (122 kB) (122 kB)

 

Smernica Verejného obstarávania

Smernica Verejného obsatarávania
 Smernica_c_1_OVZPaRM_2017_VO.pdf (388.2 kB) (388.2 kB)

 

Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Tornaľa

Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Tornaľa
 Zasady_organizovania_obc_obradov_a_rod_slavnosti.pdf (522.1 kB) (522.1 kB)

 
Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Tornaľa - dodatok č. 1
 Zasady_organizovania_obradov-dodatok_c_1.pdf (385.7 kB) (385.7 kB)

 
Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Tornaľa - dodatok č. 2
 Zasady_organizovania_obradov-dodatok_c_2.pdf (407.7 kB) (407.7 kB)

 

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu
 Podrobny_popis_systemu_nakladania_s_komunalnymi_odpadmi_vratane_triedeneho_zberu_v_meste_Tornala.pdf (179.2 kB) (179.2 kB)

 

Verejná zbierka

Verejná zbierka

 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka