Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prevod a prechod majetku z vlastníctva mesta

Prevod a prechod majetku z vlastníctva mesta (v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií)

Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu

a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,

b) adresa pobytu alebo sídlo,

c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.


 

 

 

19. Označenie nehnuteľnosti

Stavba – byt číslo 2, súp. č. 1317 na pozemku KN-C č. 881/21

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 08.08.2017

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Eva Bodorová, Poštová 1317/91, 982 01 Tornaľa

 

 

18. Označenie nehnuteľnosti

Stavba – byt číslo 24, súp. č. 1317 na pozemku KN-C č. 881/21

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 12.05.2017

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Karol Karas, Poštová 1317/91, 982 01 Tornaľa

 

 

17. Označenie nehnuteľnosti

Stavba – byt číslo 7, súp. č. 1317 na pozemku KN-C č. 881/21

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 01.02.2017

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Viera Kallová, Poštová 1317/87, 982 01 Tornaľa

 

 

16. Označenie nehnuteľnosti

Pozemky: parc.  KN-C  č. 1549/1  o výmere 221 m2 ,  zastavané   plochy  a  nádvoria

                   parc.  KN-C  č. 1549/2  o výmere 912 m2,   zastavané   plochy  a  nádvoria

Stavba – poliklinika so súpisným číslom 693 na pozemku KN-C č. 1549/1

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 24.05.2017

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Tornaľa, IČO: 31906699, Šafárikova 1, 98201 Tornaľa

 

 

15. Označenie nehnuteľnosti

Pozemky: parc.  KN-C  č. 566/29  o výmere 1 m2 ,  zastavané   plochy  a  nádvoria ,

                 parc.  KN-C  č. 566/30  o výmere 1 m2,   ostatné plochy , 

                 parc.  KN-C  č. 566/31  o výmere 1 m2,   ostatné plochy,

                 parc.  KN-C  č. 566/32  o výmere 1 m2,   ostatné plochy                                                    

                 parc.  KN-C  č. 566/33  o výmere 1  m2,  ostatné plochy

                 parc.  KN-C  č. 566/36  o výmere 1 m2,   ostatné plochy , 

                 parc.  KN-C  č. 566/39  o výmere 4008 m2,   ostatné plochy,

                 parc.  KN-C  č. 566/40  o výmere 446 m2,   ostatné plochy                                                    

                 parc.  KN-C  č. 566/41  o výmere 742  m2,  ostatné plochy

                 parc.  KN-C  č. 566/56  o výmere 4148  m2,  zastavané plochy a nádvoria

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 12.01.2016

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36056006, Partizánska cesta 5, 97400  Banská Bystrica

 

 

14. Označenie nehnuteľnosti

Stavba – byt číslo 1, súp. č. 1317 na pozemku KN-C č. 881/21

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 17.09.2015

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Juraj Pierzchala, Poštová 1317/89 , 982 01 Tornaľa

 

 

13. Označenie nehnuteľnosti

Stavba – byt číslo 5, súp. č. 1317 na pozemku KN-C č. 881/21

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 10.09.2015

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ:  Peter Nociarik a Eva Nociariková, obidvaja bytom, Poštová 1317/89 , 982 01 Tornaľa

 

 

12. Označenie nehnuteľnosti

Stavba – byt číslo 4, súp. č. 1317 na pozemku KN-C č. 881/21

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 11.03.2015

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Peter Gášpár, Poštová 1317/87 , 982 01 Tornaľa

 

 

11. Označenie nehnuteľnosti

Stavba – byt číslo 10, súp. č. 1317 na pozemku KN-C č. 881/21

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 12.02.2015

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ:  Ladislav Farkaš  a  Zlatica Farkašová, obidvaja bytom , Poštová 1317/91 ,       982 01 Tornaľa

 

 

10. Označenie nehnuteľnosti

Stavba – byt číslo 32, súp. č. 1317 na pozemku KN-C č. 881/21

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 29.10.2014

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Eva Gallovicsová, Mierová 1185/28 , 982 01 Tornaľa

 

 

9. Označenie nehnuteľnosti

Stavba – byt číslo 14, súp. č. 1317 na pozemku KN-C č. 881/21

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 04.09.2014

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Anita Borošová, Poštová 1317/87 , 982 01 Tornaľa

 

 

8. Označenie nehnuteľnosti

Pozemky: parc.  KN-C  č. 660  o výmere 86 m2 ,  zastavané   plochy  a  nádvoria ,

                   parc.  KN-C  č. 661  o výmere 75 m2,   zastavané   plochy  a  nádvoria , 

                   parc.  KN-C  č. 662  o výmere 425 m2, zastavané   plochy  a  nádvoria,

                   parc.  KN-C  č. 663  o výmere  435 m2, záhrada,                                                    

                   parc.  KN-C  č. 664  o  výmere  1744  m2,  záhrada 

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 15.08.2014

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Gabriel Susányi,  A. Pénteka 405/60, 982 01 Tornaľa

 

 

7. Označenie nehnuteľnosti

Stavba – byt číslo 11, súp. č. 1317 na pozemku KN-C č. 881/21

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 22.04.2014

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Zsolt Szögedi , Školská 1246/5, 982 01 Tornaľa

 

 

6. Označenie nehnuteľnosti

Stavba – byt číslo 8, súp. č. 1317 na pozemku KN-C č. 881/21

Kat. územie: Tornaľa

Dátum prevodu a prechodu vlastníctva: 22.04.2014

Právny titul: Kúpna zmluva

Nadobúdateľ: Ildikó Szabó, Poštová 1317/87 , 982 01 Tornaľa


 

 

5. Označenie nehnuteľnosti:

Parcelné číslo    Výmera v m2             Druh pozemku                    

2245/25              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/26              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/27              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/28              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/29              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/30              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/31              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/32              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/33              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/34              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/35            137                               zastavané plochy a nádvoria

2245/36              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/37              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/38              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/39              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/40              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/41              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/42              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/43              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/44              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/45              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/46            136                               zastavané plochy a nádvoria

2245/47              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/48              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/49              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/50              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/51              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/52              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/53              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/54              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/55              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/56              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/57            155                               zastavané plochy a nádvoria

2245/58              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/59              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/60              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/61              20                               zastavané plochy a nádvoria                         

2245/62              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/63              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/64              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/65              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/66            155                               zastavané plochy a nádvoria

2245/67              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/68              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/69              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/70              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/71              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/72              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/73              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/74              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/75            194                               zastavané plochy a nádvoria

2245/76              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/77              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/78              20                               zastavané plochy a nádvoria

2245/79              20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/2                20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/3                20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/4                20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/5                20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/6                20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/7                20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/8                20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/9                20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/10              20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/11              20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/12              20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/13              20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/14              20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/15              20                               zastavané plochy a nádvoria

2257/16              20                               zastavané plochy a nádvoria

834/2                  20                               zastavané plochy a nádvoria

834/3                  20                               zastavané plochy a nádvoria

834/4                  20                               zastavané plochy a nádvoria

834/5                  79                               zastavané plochy a nádvoria

834/6                  20                               zastavané plochy a nádvoria

834/7                  20                               zastavané plochy a nádvoria

834/8                  20                               zastavané plochy a nádvoria

836/23                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/24                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/25                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/26                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/27                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/28                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/29                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/30                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/31                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/32                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/33                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/34                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/35                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/36                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/37                20                               zastavané plochy a nádvoria

836/38                79                               zastavané plochy a nádvoria

Kat. územie: Tornaľa
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 19.05.2014
Právny titul: Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: ZVARA SK s.r.o., IČO: 47627671, ul. M. R. Štefánika 5068/40, 979 01 Rimavská Sobota

 

 

4. Označenie nehnuteľnosti:
Pozemok - novovytvorená parc. 857/1 o výmere 3092 m2 rozsah určený  geometrickým plánom č. 43464394-11/2014, vypracovaným geodetom Jozefom Hajdum zo dňa 26.02.2014, ktorá vzniká odčlenením z pozemkov – parc. KN-C č. 859 o výmere 422 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. KN-C č. 856 o výmere 415 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. KN-C č. 854 o výmere 433 m2, zastavané plochy a nádvoria,  parc. KN-C č. 852 o výmere 581 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. KN-C č. 860 o výmere 565 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. KN-C č. 857 o výmere 628 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. KN-C č. 853 o výmere 260 m2, zastavané plochy a nádvoria.
Kat. územie: Tornaľa
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 16.04.2014
Právny titul: Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: MADRIS s.r.o., IČO: 44056729, 929 01 Dunajská Streda, ul. Jilemnického 264/18

 

 

3.  Označenie nehnuteľnosti
Stavba – byt č. 15, vchod č. 1 na 8 poschodí na ul. Poštovej 87, súpisné číslo 1317 v Tornali, ležiaci na parcele  KN „C“ 881/21 – zastavaná plocha o výmere 667 m2, okres Revúca, obec Tornaľa, katastrálne územie Tornaľa.
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva 24.06.2013
Právny titul : Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Nadobúdateľ : Mária Gyuránová, Poštová 87, Tornaľa


 

2. Označenie nehnuteľnosti
Stavba – Polyfunkčná budova na ul. Mierovej  súp. č. 256 na pozemku  parc.  KN-C č.  1100/3, pozemok parc. KN-C č. 1100/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere 263 m2 a pozemok parc. KN-C  č. 1100/4  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2.
Kat. územie: Tornaľa
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 10.10.2012
Právny titul: Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: Eva Telkyová,  982 01 Tornaľa, Poštová 89

 

1. Označenie nehnuteľnosti
Stavba – predajňa na ul. Mierovej  súp. č. 12 na pozemku  parc.  KN-C č. 89 a pozemok parc. KN-C č. 89 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere 207 m2.
Kat. územie: Tornaľa
Dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva: 14.03.2011
Právny titul: Kúpna zmluva
Nadobúdateľ: PRODOMUS-RS s.r.o., IČO: 36838772, Zádor 26, 980 42 Rimavská Se


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka