Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Školský úrad

ŠKOLSKÝ ÚRAD


Na základe rozhodnutia Krajského školského úradu v Banskej Bystrici v zmysle § 10. ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. je Mesto Tornaľa od 1. júla 2004 Školským úradom. Zmluva o zriadení spoločného školského úradu je uzavretá s obcami:
Abovce, Držkovce, Chanava, Figa, Gemer, Gemerské Michalovce, Gemerská Ves, Kaloša, Kráľ, Neporadza, Štrkovec, Rumince a Včelince
Na základe rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor školstva v zmysle § 10. ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. je Obec Lenartovce od 1. januára 2016 školským úradom. Dňa 31.08.2015 bol podpísaný Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného školského úradu zo dňa 08.07.2004 a Zmluve č. 2 o zriadení spoločného školského úradu zo dňa 15.07.2004, kde došlo k rozšíreniu účastníkov zmluvy o obec Lenartovce.
 
 
Ciele školského úradu

1. Poskytovať objektívne informácie o stave školstva v regióne pre zriaďovateľov základných škôl a školských zariadení.
2. Prezentovať v masovokomunikačných prostriedkoch skúsenosti a poznatky z oblasti materiálno-technických podmienok škôl a školských zariadení.
3. Podieľať sa na skvalitňovaní riadenia škôl a školských zariadení.


Úlohy školského úradu


1. V oblasti poskytovania objektívnych informácií o stave školstva v regióne

1.1 Kontrolovať a hodnotiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania okrem kontroly v kompetencií Štátnej školskej inšpekcie vo všetkých školách a školských zariadeniach regiónu.

1.2 Prešetrovať a vybavovať sťažnosti a petície týkajúce sa pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania a podmienok v školách a školských zariadeniach.

1.3 Plniť aktuálne a operatívne úlohy vyplývajúce z požiadaviek ministerstva školstva a krajského školského úradu.

1.4 Vypracovať stanoviská a podávať konkrétne informácie z oblasti riadenia, materiálno-technických podmienok, zriaďovania, zrušovania a premiestňovania škôl a školských zariadení.


2. V oblasti prezentácie poznatkov

2.1 Zúčastňovať sa porád riaditeľov a vedúcich pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení.

2.2 Publikovať skúsenosti a poznatky z oblasti materiálno-technických podmienok škôl a školských zariadení.
 

3. V oblasti skvalitňovania úrovne riadenia škôl a školských zariadení.

3.1. Systematicky sledovať stav a vývoj regionálnej školskej problematiky a na základe analýzy výsledkov kontrolnej činnosti predkladať školám a školským zariadeniam návrhy na skvalitnenie úrovne riadenia.

3.2. Upozorňovať zriaďovateľov škôl a školských zariadení na nedostatky a problémy zistené
pri kontrolnej činnosti a poskytovať návrhy na skvalitnenie úrovne výchovy
a vzdelávania.

3.3. Systematicky dopĺňať databázu informácií a školách a školských zariadeniach v regióne.


Prehľad škôl

 
ŠkolaPočet žiakov v školskom roku 2018/2019
ZŠ Abovce34
ZŠ Držkovce40
ZŠ Ferenca Kazinczyho818
ZŠ Figa30
ZŠ Gemer166
ZŠ Gemerská Ves451
ZŠ Gemerské Michalovce33
ZŠ Chanava25
ZŠ Kaloša68
ZŠ Kráľ21
ZŠ Kráľ s VJM29
ZŠ Lenartovce65
ZŠ Neporadza6
ZŠ Pavla Jozefa Šafárika418
ZŠ Štrkovec31
ZŠ Včelince18
Spolu2253

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka