Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločný stavebný úrad

Jedným z cieľov prenosu niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce bolo priblížiť úradné konanie občanovi. Tento záujem našiel uplatnenie aj v prenose kompetencií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku na obce.

V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.januára 2003 stavebným úradom je obec.

Obce pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku stavebného konania konajú v súlade s ustanovením správneho poriadku.

 

Ing. Gejza Varga, referent spoločného stavebného úradu
Tel.: 047 / 55 11 109, č. dv. 34,
gejza.varga@mestotornala.sk


 

Spoločný stavebný úrad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 nnvur.pdf (51.2 kB) (51.2 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 zosp.pdf (50.7 kB) (50.7 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 zozspd.pdf (50 kB) (50 kB)

Žiadosť o zmenu užívania stavby
 zozus.pdf (50 kB) (50 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 zopnos.pdf (50.6 kB) (50.6 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 nnvkr.pdf (59.3 kB) (59.3 kB)


dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka