Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Informácia o uzavretí zmluvy (podlimitné zákazky)

Stravné poukážky pre zamestnancov Mestského úradu Tornaľa
 informacia_o_uzavreti_zmluvy_-_podlimitna_zakazka.pdf (54.1 kB) (54.1 kB)

 

Rámcová zmluva č. 201402

Rámcová zmluva č. 201402
 Ramcova_zmluva_MsU_XEROX-1.pdf (48 kB) (48 kB)

 

Správy v rámci postupu verejného obstarávania

Správa - Geodetické zameranie na území mesta Tornaľa – Hlavné námestie, ul. Štúrova a Bottova
 Sprava-geodeticke_zameranie.pdf (138.8 kB) (138.8 kB)

 
Tonery - kompatibilné do laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení a fotokopírovacích strojov pre Mestský úrad Tornaľa
 Sprava-kompatibilne_tonery.pdf (142.4 kB) (142.4 kB)

 
Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci vysielacieho času televíznej spoločnosti
 Sprava-TV_LocALL.pdf (137.5 kB) (137.5 kB)

 
Poskytovanie služieb súvisiacich informovaním občanov a propagácie mesta
 Sprava-Inform_obcanov_Propag_mesta.pdf (137.8 kB) (137.8 kB)

 
Tlačiarenské služby – noviny Tornaľa a okolie – Tornalja és Vidéke
 Sprava-TaO_TeV.pdf (136.5 kB) (136.5 kB)

 
Stravné lístky alebo ekvivalent - MsKS Tornaľa
 Sprava-Stravne_listky.pdf (178.7 kB) (178.7 kB)

 
Digitálne kino alebo ekvivalent - MsKS Tornaľa
 Sprava-Digitalne_kino.pdf (177.6 kB) (177.6 kB)

 
Oprava plochej strechy - Materská škola na ul. Školskej
 Sprava-Oprava_plochej_strechy_Materska_skola_na_ul_Skolskej.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

 
Navyše práce – Oprava budovy telocvične Tornaľa, Základná škola Ferenca Kazinczyho s vjm, Mierová 45, 982 01 Tornaľa
 Sprava-telocvicna.pdf (140.5 kB) (140.5 kB)

 
Záverečné svetelno-technické meranie po realizácii projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Tornaľa
 Sprava-Zaverecne_svetelno_-_technicke_meranie_po_realizácii_projektu.pdf (142.4 kB) (142.4 kB)

 
Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie pre verejné osvetlenie mesta Tornaľa
 Sprava--Vypracovanie_svetelnotechnickej_studie_pre_verejne_osvetlenie_mesta_Tornala.pdf (141.4 kB) (141.4 kB)

 
Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie pre verejné osvetlenie mesta Tornaľa, pre 530 svetelných bodov na území mesta Tornaľa, a m.č. Starňa a Behynce
 Sprava--Vypracovanie_svetelnotechnickej_studie_pre_verejne_osvetlenie_mesta_Tornala_pre_530_svetelnych_bodov.pdf (141.9 kB) (141.9 kB)

 
Správa - Spevnené plochy, Cintorín miestna časť Starňa
 Sprava-Spevnene_plochy_Starna.pdf (137.1 kB) (137.1 kB)

 
Správa - Spevnené plochy, Cintorín miestna časť Behynce
 Sprava-Spevnene_plochy_Behynce.pdf (137.4 kB) (137.4 kB)

 
Správa - Rekonštrukcia strechy základnej umeleckej školy
 Sprava_rekonstrukcia_strechy_ZUS.pdf (138 kB) (138 kB)

 
Správa - Navyše práce - odstránenie havarijného stavu šikmej strechy Základnej školy Pavla Jozefa Šafárika
 Sprava-Navyse_prace_ZS_PJS.pdf (138.3 kB) (138.3 kB)

 
Správa - Odstránenie havarijného stavu rozvodov TÚV, SV a ZP v budove Materskej školy ul. Školská, Tornaľa
 Sprava_Odstranenie_havarijneho_stavu_rozvodov_MS_Skolska.pdf (135.2 kB) (135.2 kB)

 
Správa - Strážna služba Hnedého priemyselného parku Tornaľa
 sprava_v_ramci_postupu_verejneho_obstaravania-ss_hpp.pdf (140.3 kB) (140.3 kB)

 
Správa - Ojazdené úžitkové vozidlo do 3,5 ton
 Sprava-Ojazdene_uzitkove_vozidlo.pdf (136.8 kB) (136.8 kB)

 
Správa - Tlačiarenské služby – noviny Tornaľa a okolie – Tornalja és Vidéke
 Sprava-Tlaciarenske_sluzby_TaO_TeV.pdf (134.5 kB) (134.5 kB)

 
Správa - Dodávka kancelárskeho papiera A4 pre laserovú tlač
 Sprava-Dodavka_kanc_papiera_A4.pdf (136.9 kB) (136.9 kB)

 
Správa - Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne v m. č. Behynce
 Správa - DS Behynce.pdf (136.8 kB) (136.8 kB)

 
Správa - Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne v m. č. Starňa
 Správa - DS Starňa.pdf (136.3 kB) (136.3 kB)

 
Multifunkčné ihrisko Tornaľa - areál Základnej školy P.J. Šafárika
 VO -- Správa Multifunkčné ihrisko Tornaľa.pdf (136.6 kB) (136.6 kB)

 
Strážna služba Hnedého priemyselného parku Tornaľa
 Sprava-SBS_HPP.pdf (138 kB) (138 kB)

 
Rekonštrukčné stavebné práce pre projekt – „Obnova fontány na Hlavnom námestí v meste Tornaľa“
 Sprava_VO-Rekonstrukcne_stavebne_prace.pdf (135.6 kB) (135.6 kB)

 
Montáž ponorného čerpadla, nerezové vyhotovenie s výškou výtlaku do 15 m, s príkonom 230 V a filtrov vrátane dodávky
 Sprava_VO-Montaz_ponorneho_cerpadla.pdf (134.8 kB) (134.8 kB)

 
Elektroinštalačné práce vrátane dodávky materiálu pre verejné osvetlenie mesta Tornaľa
 Sprava_VO-Elektroinstalacne_prace_pre_verejne_osvetlenie_mesta .pdf (134.7 kB) (134.7 kB)

 
Elektroinštalačné práce vrátane dodania materiálu pre elektrické ovládanie zariadenia fontány – projekt „Obnova fontány na Hlavnom námestí v meste Tornaľa“
 Sprava_VO-Elektroinstalacne_prace_pre_elektricke_ovladanie_fontany.pdf (135.2 kB) (135.2 kB)

 
Rekonštrukcia telesa povrchu fontány a hydroizolácia „Obnova fontány na Hlavnom námestí v meste Tornaľa
 Sprava_VO-rekonstrukcia_telesa_povrchu_fontany.pdf (135 kB) (135 kB)

 
Dodávka palisády PREMAC, Altiko 12, farba grafitová, veľkosť 40 cm – projekt „Obnova fontány na Hlavnom námestí v meste Tornaľa
 Sprava_VO-dodavka_palisady.pdf (135.7 kB) (135.7 kB)

 
Socha na obnovenú historickú fontánu na Hlavnom námestí mesta Tornaľa
 Sprava-Socha_na_historicku_fontanu.pdf (136.8 kB) (136.8 kB)

 
Monitoring vypúšťania odpadových vôd z Hnedého priemyselného parku Tornaľa
 Sprava_VO_Monitoring_vypustania_odp_vod_HPP.pdf (135.1 kB) (135.1 kB)

 
Dodávka kancelárskeho papiera A4 pre laserovú tlač, pre potreby Mestského úradu Tornaľa, vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru
 Sprava-Dodavka_kancelarskeho_papiera_A4.pdf (11.3 kB) (11.3 kB)

 
Základná škola P.J.Šafárika v Tornali - Oprava budovy, doplňujúce stavebné práce
 Sprava_Oprava_budovy_ZS_PJS.pdf (135 kB) (135 kB)

 
Základná škola P.J.Šafárika v Tornali - Stavebné práce - Oprava pododkvapových ríms po obvode budovy a prevedenie klampiarskych prác
 Sprava_Oprava_pododkvapovych_rims_ZS_PJS.pdf (134 kB) (134 kB)

 
Materská škola Školská ul. v Tornali - Hydraulické vyregulovanie systému ÚK a oprava tepelných izolácií potrubia
 Materska_skola_Skolska.pdf (11 kB) (11 kB)

 
Kultúrny dom Behynce – Oprava strechy
 Sprava-Kulturny_dom_Behynce.pdf (135.4 kB) (135.4 kB)

 
Materská škola Pri Majeri v Tornali – Oprava strechy
 Sprava_MS_PriMajeri.pdf (135.3 kB) (135.3 kB)

 
Regenerácia centrálnej zóny mesta Tornaľa – dodatočné práce
 Sprava_Regeneracia.pdf (134 kB) (134 kB)

 
Hnedý priemyselný park – Riešenie strešných detailov
 Sprava_HPP.pdf (137.1 kB) (137.1 kB)

 
Výmena okien a dverí na budove Materskej školy, Školská ul. č. 4, 982 01 Tornaľa
 hpp_sprava_-_vymena_okien_a_dveri_na_budove_ms_skolska_ul..pdf (134.7 kB) (134.7 kB)

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  v súlade s § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov, vo verejnej súťaži „Strážna služba na ochranu
Hnedého priemyselného parku Tornaľa“ zverejnenej vo vestníku ÚVO pod č. 3620 - WYS, vestník č. 46/2013 zo dňa 06.03.2013.


 
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
 Informácia.pdf (141.7 kB) (141.7 kB)

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Názov zákazky: Strážna služba na ochranu Hnedého priemyselného parku Tornaľa


 
Strážna služba na ochranu Hnedého priemyselného parku Tornaľa
 PM12.pdf (56.4 kB) (56.4 kB)

 

Súhrnná správa o zákazkách

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR

v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


 

ROK 2017


 
1. štvrťrok 2017
 1_Q_2017.pdf (213.1 kB) (213.1 kB)

 
2. štvrťrok 2017
 II.Q.2017.pdf (334.1 kB) (334.1 kB)

 
3. štvrťrok 2017
 III.Q.2017.pdf (336 kB) (336 kB)

 
4. štvrťrok 2017
 IV_Q_2017.pdf (367.4 kB) (367.4 kB)

 

ROK 2016


 
1. štvrťrok 2016
 1_Q_2016.pdf (117.3 kB) (117.3 kB)

 
2. štvrťrok 2016
 2_Q_2016.pdf (195.9 kB) (195.9 kB)

 
3. štvrťrok 2016
 3_Q_2016.pdf (217.5 kB) (217.5 kB)

 
4. štvrťrok 2016
 4_Q_2016.pdf (126 kB) (126 kB)

 

ROK 2015


 
1. štvrťrok 2015
 1_Q_2015.pdf (126.5 kB) (126.5 kB)

 
2. štvrťrok 2015
 2_Q_2015.pdf (129 kB) (129 kB)

 
3. štvrťrok 2015
 3_Q_2015.pdf (130.4 kB) (130.4 kB)

 
3. štvrťrok 2015 - MsKS
 PrehladZakaziek 2015-3.kvartal.pdf (38.4 kB) (38.4 kB)

 
4. štvrťrok 2015
 4_Q_2015.pdf (138.3 kB) (138.3 kB)

 

ROK 2014


 
1. štvrťrok 2014
 1_Q_2014.pdf (116.6 kB) (116.6 kB)

 
2. štvrťrok 2014
 2_Q_2014.pdf (132.9 kB) (132.9 kB)

 
3. štvrťrok 2014
 3_Q_2014.pdf (129.7 kB) (129.7 kB)

 
4. štvrťrok 2014
 4_Q_2014.pdf (127.6 kB) (127.6 kB)

 

ROK 2013


 
1. štvrťrok 2013
 1_Q_2013.pdf (122.9 kB) (122.9 kB)

 
2. štvrťrok 2013
 2_Q_2013.pdf (129.5 kB) (129.5 kB)

 
3. štvrťrok 2013
 3_Q_2013.pdf (133.6 kB) (133.6 kB)

 
4. štvrťrok 2013
 4_Q_2013.pdf (129 kB) (129 kB)

 

ROK 2012


 
1. štvrťrok 2012
 1_Q_2012.pdf (8.1 kB) (8.1 kB)

 
2. štvrťrok 2012
 2_Q_2012.pdf (8.1 kB) (8.1 kB)

 
3. štvrťrok 2012
 3_Q_2012.pdf (129.4 kB) (129.4 kB)

 
4. štvrťrok 2012
 4_Q_2012.pdf (129.6 kB) (129.6 kB)

 

ROK 2011


 
1. štvrťrok 2011
 1_Q_2011.pdf (8.1 kB) (8.1 kB)

 
2. štvrťrok 2011
 2_Q_2011.pdf (8.3 kB) (8.3 kB)

 
3. štvrťrok 2011
 3_Q_2011.pdf (9.3 kB) (9.3 kB)

 
4. štvrťrok 2011
 4_Q_2011.pdf (7.6 kB) (7.6 kB)

 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka