Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

Oznámenie Odboru výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta Mestského úradu Tornaľa v oblasti ochrany prírody a krajiny vo veciach správneho konania na výrub drevín


• Na základe zákona NR SR č. 408/2011 Z.z. (účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola mestám a obciam  uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
• V prípade mesta Tornaľa ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území Tornaľa, Starňa, Behynce, Železné.
• Túto povinnosť mesto Tornaľa bude plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle     
• vyššie uvedeného zákona. Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
• Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita, odôvodnenie.
• Súčasťou uvedenej informácie bude  údaj o lehote, ktorú mesto Tornaľa určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.

Zverejnené informácie slúžia v zmysle novely zákona týmto subjektom:

• subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
• predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
• podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
• písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní (potvrdenie musí byť doručené referátu životného prostredia Mestu Tornaľa, ako orgánu ochrany prírody v určenej lehote a zverejnenej spolu s informáciou o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody).
V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať aj na odbor výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta v oblasti ochrany prírody a krajiny, v uvedenej lehote písomne na adresu:

Edita Hubayová, referát životného prostredia
MsÚ Tornaľa, Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa
Elektronicky na email: edita.hubayova@mestotornala.sk


 
Žiadosť o o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Ziadost_o_vyrub-tlacivo.pdf (148.2 kB) (148.2 kB)

 
Éva Vincze, Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_33.pdf (138.7 kB) (138.7 kB)

 
Mgr. Mária Kalová, Pri Slanej 1347/117, 982 01 Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_32.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

 
Barcziová Mária, Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_31.pdf (139 kB) (139 kB)

 
Brantner Tornaľa s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
 Vyrub_spravne_konanie_30.pdf (139.4 kB) (139.4 kB)

 
MADRIS s.r.o., Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská Streda
 Vyrub_spravne_konanie_29.pdf (142.1 kB) (142.1 kB)

 
Ing. Václavíková Mária, Rimavská Sobota
 Vyrub_spravne_konanie_28.pdf (140.6 kB) (140.6 kB)

 
Ing. Elemér Erdélyi, Lučenec
 Vyrub_spravne_konanie_27.pdf (140.5 kB) (140.5 kB)

 
Obec Chvalová, Chvalová 10, 982 62 Gemerská Ves
 Vyrub_spravne_konanie_26.pdf (139.2 kB) (139.2 kB)

 
Ing. Emília Hasíková a Ing. Miroslav Hasík, Zámočnícka 166, 072 22 Strážské
 vyrub_spravne_konanie_25.pdf (141.3 kB) (141.3 kB)

 
Mestské služby mesta, ul. Mierová 14, 982 01 Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_24.pdf (138.5 kB) (138.5 kB)

 
SAD LUČENEC, a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
 Vyrub_spravne_konanie_23.pdf (74.7 kB) (74.7 kB)

 
Magdaléna Hašková, ul. Poštová 97, 982 01 Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_22.pdf (74.7 kB) (74.7 kB)

 
Mesto Revúca, Námestie slobody č. 13/17, 050 80 Revúca
 Vyrub_spravne_konanie_21.pdf (77.1 kB) (77.1 kB)

 
Správne konanie č. 20 - Básti Július, ul. Škultétyho 498/6, 982 01 Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_20.pdf (73.6 kB) (73.6 kB)

 
Správne konanie č. 19 - Marek Štuller, Behynce č. 54, 982 01 Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_19.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

 
Správne konanie č. 18 - Monika Boreková, Vígľašská 3011/13, 85 101 Bratislava – Petržalka
 Vyrub_spravne_konanie_18.pdf (139.7 kB) (139.7 kB)

 
Správne konanie č. 17 - Spojená škola internátna ul. Mierová 49, 982 01 Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_17.pdf (138.9 kB) (138.9 kB)

 
Správne konanie č. 16 - Ildikó Aranyová, Starňa, ul. Dlhá 137/14, 982 01 Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_16.pdf (139.6 kB) (139.6 kB)

 
Správne konanie č. 15 - Attila Baka, Orgovánová 3642/1, 979 01 Rimavská Sobota
 Vyrub_spravne_konanie_15.pdf (141.4 kB) (141.4 kB)

 
Správne konania č. 14 - AGRICOLA CIVITAS s.r.o., Gemer 277, 982 01 Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_14.pdf (128.8 kB) (128.8 kB)

 
Správne konanie č. 13 - Základná škola P.J. Šafárika, Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_13.pdf (127 kB) (127 kB)

 
Správne konanie č. 12 - Attila Elek, 9. Mája 2074/8, 048 01 Rožňava
 Vyrub_spravne_konanie_12.pdf (128.8 kB) (128.8 kB)

 
Správne konanie č. 11 - Pusztai Ľudovít, Školská 1284/24, 982 01 Tornaľa
 Vyrub_sprane_konanie_11.pdf (125.8 kB) (125.8 kB)

 
Správne konanie č. 10 - Mesto Revúca, Námestie slobody č. 13/17, 050 80 Revúca
 Vyrub_sprane_konanie_10.pdf (210.6 kB) (210.6 kB)

 
Správne konanie č. 9 - Obec LEVKUŠKA 31, PSČ Gemerská Ves 982 62
 Vyrub_spravne_konanie_9.pdf (130.1 kB) (130.1 kB)

 
Správne konanie č. 8 - Ing. Ladislav Dávid, ul. Tulipánová 959/9, Tornaľa
 Vyrub_spravne_konanie_8.pdf (131.4 kB) (131.4 kB)

 
Správne konanie č. 7 - Ing. Ondrej Mikstaj, Ul. Mierová 1185/24, Tornaľa
 vyrub_spravne_konanie_7.pdf (128.5 kB) (128.5 kB)

 
Správne konanie č. 6 - Obec Polina
 Vyrub_spravne_konanie_6.pdf (127.7 kB) (127.7 kB)

 
Správne konanie č. 5 - MEDROP
 Vyrub_spravne_konanie_5.pdf (123.5 kB) (123.5 kB)

 
Správne konanie č. 4 - Behynce
 Vyrub_spravne_konanie_4.pdf (122.9 kB) (122.9 kB)

 
Správne konanie č. 3 - Behynce
 Vyrub_spravne_konanie_3_.pdf (128 kB) (128 kB)

 
Správne konanie č. 2 - Ul. Mierová
 Vyrub_spravne_konanie_2_.pdf (127.1 kB) (127.1 kB)

 
Správne konanie č. 1 - Ul. Hviezdoslavova
 Vyrub_spravne_konanie_1_.pdf (126.1 kB) (126.1 kB)

 

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka