Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zoznam dlžníkov

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV MESTA TORNAĽA

Mesto Tornaľa podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a  drobný stavebný odpad  a  zákona č. 563/2009 Z. z.  o  správe  daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov spravuje daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za  nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na základe zák. č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov Mesto Tornaľa (ďalej správca daní a poplatkov) eviduje, registruje daňové subjekty, vykonáva daňové konanie, daňovú kontrolu a vymáha daňové nedoplatky.
Najväčší podiel na nepriaznivej situácii vo výbere daní a poplatkov v správe správcu daní a poplatkov majú daňoví neplatiči , ktorí aj opakovane po niekoľkých rokoch si nesplnili daňovú povinnosť voči správcovi daní a poplatkov.
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška  daňových nedoplatkov  presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur je vypracovaný  na  účely  zverejnenia,  na  ktorý  nás  oprávňuje  odsek  2  § 52  zákona   č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov s členením daňových nedoplatkov na daň z nehnuteľností, na daň za psa (ďalej len Pes), na daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej len Verejné priestranstvo), na poplatok za komunálny odpad (ďalej len Komunálny odpad) a iné miestne dane v nižšie uvedenej tabuľke, je za účelom vytvorenia morálneho tlaku správcu daní a poplatkov na týchto daňových neplatičov, s cieľom dosiahnuť úplné vymoženie týchto daňových nedoplatkov.

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

webygroup

Magyar verzió
Úvodná stránka